NRK Meny
Normal

Krev samla plan for kraftutbygging

Sogn og Fjordane Turlag ber Gloppen kommune lage ein samla plan for alle små kraftutbyggingane som er planlagde i kommunen.

Gloppen har i alt 10 prosjekt der sju av dei ligg til handsaming i NVE. Turlaget ber om at handsaminga av dei sju blir utsett til ein samla plan ligg føre.

- Gloppen kommune må ta ansvar for heilskapeleg planlegging av kraftutbygginga og ikkje overlate det til andre, skriv turlaget.

 

 

 

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.