Krev politisk behandling

Sogn og Fjordane KrF fekk fleirtal for at forslaget om nedlegging av kystradiostasjonar langs kysten skal ha ei politisk behandling. Det vekte sterke reaksjonar då det tidlegare i år vart kjent at Florø radio vert lagt ned frå 2018. Landsmøtet krev no at økonomiske omsyn ikkje skal gå framfor tryggleiken for dei som ferdast lands kysten.