NRK Meny

Krev politisk behandling

Sogn og Fjordane KrF fekk fleirtal for at forslaget om nedlegging av kystradiostasjonar langs kysten skal ha ei politisk behandling. Det vekte sterke reaksjonar då det tidlegare i år vart kjent at Florø radio vert lagt ned frå 2018. Landsmøtet krev no at økonomiske omsyn ikkje skal gå framfor tryggleiken for dei som ferdast lands kysten.

Vegopning på Bergum i Førde kommune