NRK Meny

Krev nye helikopter

Oljearbeidarar har ingen tillit til Airbus etter Havarikommisjonen sin ferskaste rapport om Turøy-styrten. Safe og Industri Energi meiner Statoil må få avtalar om nye helikopter. Statoil seier dei ser på andre helikopter, men at dei ikkje har noko avtale på plass enno.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.