NRK Meny

Krev millionar av Moods of Norway

Skatt Vest krev 18,6 millionar kroner av klesprodusenten Moods of Norway. Etaten meiner klesprodusenten har gitt urimelege gode skattefrie rabattar på kle til sine tilsette, ifølgje Dagens Næringsliv. – Vi er trygge på at kravet fell, svarar Jan Egil Flo, dagleg leder i Moods of Norway.

Moods 2013
Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.