NRK Meny

Krev landstraum for cruiseskipa

Stortingsrepresentantane Audun Lysbakken og Heikki Holmås (biletet) frå SV har kome med eit framlegg til Stortinget om å stille strenge miljøkrav til cruiseskipstrafikken. Eitt av krava er at alle cruiseskip i norske farvatn skal kunne ta imot landstraum frå 1. januar 2019, seier Heikki Holmås til NRK.

Heikki Holmås
Foto: Tone-Merete Lillesvangstu / NRK
Vegopning på Bergum i Førde kommune