NRK Meny
Normal

Krev kommunane med i klimakampen

Kommunane må vere med på å bekjempe klimautfordringane.

Tor Bremer
Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Det meiner fylkesvaraordførar Tor Bremer. Tidlegare i dag kom det fram at 14 av dei 26 kommunane i fylket vårt manglar energi- og klimaplanar. Bremer tykkjer dette er synd.

- Må forplikte seg

- Det er heilt avgjerande at kommunane blir med for at vi skal kunne takle dei store utfordringane vi står ovanfor, seier Bremer.

Fylkesvaraordføraren vil ikkje spekulere i kvifor så mange kommunar manglar planar for klimaet. Han er klar på at dei må vere innstilte på å gjere sitt for å bekjempe klimautfordringane.

- Kommunane må forplikte seg til å bidra til å takle dei store klimautfordringane som skjer. Viss ikkje vi klarar det, kjem vi dårleg ut i forhold til det kloden vår treng av endringar for å snu den negative utviklinga som er i gang, seier han.

Tek ansvar

Sjølv vil fylkesvaraordføraren ta sin del av ansvaret i klimakampen. Dei er no i ferd med å utvikle ein meir forpliktande klima- og energiplan. Bremer veit enno ikkje korleis planen vil sjå ut.

- Men eg trur den kjem til å bli mykje meir forpliktande enn han har vore før.

- Kva vil det seie for innbyggjarane i fylket?

- Det treng ikkje bety noko i negativ retning. Men eg trur vi i Sogn og Fjordane må vere innstilte på å bidra til å snu utviklinga vi er inne i, avsluttar han.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.