NRK Meny
Normal

Krev helsesjekk etter utslepp

Partiet Raudt vil at folk i Høyanger skal få svar på om dei kan få helseplager etter kvikksølvutsleppa frå Eras Metall.

Eras Metall i Høyanger.
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Eras Metall i Høyanger er stengd av SFT etter store utslepp av kvikksølv.

Partiet Raudt i Høyanger vil at det vert gjort helse og miljøundersøkingar etter kvikksølvutsleppa i bygda.

Folk i faresona

- Vi ynskjer det same som dei fleste i Høyanger, at det vert teke prøver av dei som eventuelt er i faresona for å ha fått i seg kvikksølv, seier Ottar Uglum i partiet Raudt.

Eras Metall i Høyanger har løyve til å sleppe ut eitt kilo kvikksølv i året, men utsleppa kan ha vore så store som 55 kilo det siste året.

I følgje Uglum vil mange i bygda vil ha svar på om dei er blitt utsett for noko farleg.

- Folk ynskjer å få vite om dette kan få konsekvensar for dei på kort eller lang sikt, seier han.

- Skremmer opp folk

Ordførar i Høyanger Kjartan meiner utspelet til Raudt skremer opp folk. Han seier det er fagfolk frå staten og kommunen som må ta stilling til helsefaren.

- Vi har andre organ enn Raudt som tek stilling til kor vidt det skal vere ei helseunderøkjing.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.