NRK Meny
Alle luftfartshinder må registrerast på digitale kart. Det er kravet frå pilotane i Norsk luftambulanse som fryktar fleire ulukker.

Krev betre merking av linjer

Alle luftfartshinder må registrerast på digitale kart. Det er kravet frå pilotane i Norsk luftambulanse som fryktar fleire ulukker.

Publisert
Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast