Alle luftfartshinder må registrerast på digitale kart. Det er kravet frå pilotane i Norsk luftambulanse som fryktar fleire ulukker.

Krev betre merking av linjer

Alle luftfartshinder må registrerast på digitale kart. Det er kravet frå pilotane i Norsk luftambulanse som fryktar fleire ulukker.