NRK Meny

Krev beredskapsstyrking

Senterpartiet i Sogn og Fjordane og Hordaland krev at regjeringa set av midlar i fond for å sikre at kommunar som blir råka av naturkatastrofar raskt og enkelt kan bygge opp att lokalsamfunnet. I ei pressemelding skriv dei at ei øvd kommuneleiing med god lokalkunnskap var avgjerande for at brannen i Lærdal og flaumane i Flåm, Odda og Voss ikkje førte til tap av menneskeliv.

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar