NRK Meny

Krev beredskapsstyrking

Senterpartiet i Sogn og Fjordane og Hordaland krev at regjeringa set av midlar i fond for å sikre at kommunar som blir råka av naturkatastrofar raskt og enkelt kan bygge opp att lokalsamfunnet. I ei pressemelding skriv dei at ei øvd kommuneleiing med god lokalkunnskap var avgjerande for at brannen i Lærdal og flaumane i Flåm, Odda og Voss ikkje førte til tap av menneskeliv.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.