NRK Meny

Krev å få sjå advokatrekningane

Mdg-politikar Stein Malkenes ønskjer å sjå advokatrekningane fylkeskommunen har utbetalt til rådgjevarane dei nytta i tida fram mot salet av Fjord1. Det skriv Sunnmørsposten. Vidare ønskjer Malkenes å få svar på om advokatfirmaet Wiersholm kan ha hatt ei dobbeltrolle, sidan advokatfirmaet tidlegare har hatt oppdrag for kjøparen Torghatten. Kravet om informasjon har han sendt i eit brev til fylkeskommunen.

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar