NRK Meny

Krev å få sjå advokatrekningane

Mdg-politikar Stein Malkenes ønskjer å sjå advokatrekningane fylkeskommunen har utbetalt til rådgjevarane dei nytta i tida fram mot salet av Fjord1. Det skriv Sunnmørsposten. Vidare ønskjer Malkenes å få svar på om advokatfirmaet Wiersholm kan ha hatt ei dobbeltrolle, sidan advokatfirmaet tidlegare har hatt oppdrag for kjøparen Torghatten. Kravet om informasjon har han sendt i eit brev til fylkeskommunen.

GILGAMESH - Kongen som nekta å døy
"Parkslirekne er ein plagsam vekst".
Detaljane skal finpussast