NRK Meny

Kranglar om kaiplass

Kapasitetsproblem ved kaien i Gudvangen gjer at selskapet Fjord2 må droppe bilar på sin siste ferjetur frå Kaupanger i sommar. Aurlendingen skriv at selskapa The Fjords og Fjord2 ikkje har blitt samde om bruk av ferjekaien i Gudvangen på kveldstid. Aurland Hamnevesen har difor gripe inn og sagt at det er The Fjords sin båt som skal ha prioritet etter klokka 19.30.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.