Kraftlinjevedtaket kan vere lovbrot

Bård Vegar Solhjell sitt vedtak om å leggje kraftlinja gjennom Sørdalen naturreservat kan bli kjent ugyldig.

Bård Vegar Solhjell

KRAFT FØRST: Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell gjekk imot Fylkesmannen si innstilling og vedtok å la kraftlinja gå gjennom det freda naturreservatet i Sørdalen.

Foto: NRK

Førsteamanuensis i miljørett ved Universitetet for miljø- og biovitskap i Ås, Nikolai K. Winge, meiner det er gjort lovbrot i saka. Det skriv Bergens Tidende.

– Vedtaket byggjer på ei feil lovforståing. Slik eg ser det er vedtaket ugyldig. Skal linja byggjast i dette området, må fredinga av reservatet opphøyre, seier Winge.

Gav klarsignal

Kraftlina gjennom Sørdalen barskogreservat i Bremanger.

OMSTRIDD: Det har vore ein lang kamp om kraftlinja skal leggjast her gjennom Sørdalen naturreservat eller ein annan stad.

Foto: Fylkesmannen

Linja gjennom Sørdalen naturreservat i Bremanger er mellom dei mest omstridde i Sogn og Fjordane, og har blitt påklaga av både grunneigarar og Statnett.

For om lag tre veker sidan gav miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) klarsignal til Statnett om å leggje linja gjennom naturreservatet.

No kan altså vedtaket bli kjend ugyldig dersom Winge har rett. Måndag skal han forelese om saka for fagmiljøet på Juridisk fakultet i Oslo.

– Innanfor lova

Statssekretær i Miljøverndepartementet, Ellen Øseth, avviser kritikken ovanfor avisa.

– Omsynet til kraftsituasjonen gjorde det naudsynt å gi dispensasjon. Vi meiner tolkinga er innanfor lova, seier Øseth.

Winge trur derimot grunneigarane i Sørdalen har gode sjansar når dei no går til retten for få erklært vedtaket til departementet ugyldig.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.