Kraftsak avgjort

Høgsterett har avslått å behandle anken til Sunnfjord Energi i den såkalla Jølstra Kraft-saka, skriv Firda. Dermed får grunneigarane langs elva Jølstra endeleg medhald. Sunnfjord Energi må årleg betale grunneigarane 3,8 millionar i erstatning.