NRK Meny
Normal

Kraftig kritikk frå Ap-ordførarar

Dei to Ap-ordførarane er skuffa og uroa etter forslaget frå styret i Helse Førde om å leggje ned lokalsjukehusa i Lærdal og Eid.

Arne Sanden

Arne Sanden seier at Lærdal går ei tung omstilling i møte.

Foto: Håvard Holme

Helseføretaket går inn for å oppretthalde eit sentralsjukehus i Førde og gjere Nordfjord sjukehus og Lærdal sjukehus om til lokalmedisinske senter utan sengepostar. Lærdalsordførar Arne Sanden seier at det er eit dramatisk forslag.

– Dette betyr at vi går ei tung omstilling i møte. Eg er overraska over dei forslaga som kom fram i dag, for eg hadde andre forventingar til det som kom ut av denne prosessen.

Høyr reaksjonar på forslaget om å leggje ned lokalsjukehusa

Overraska ordførar

Ordførar Sonja Edvardsen

Ordførar Sonja Edvardsen i Eid er skuffa og uroa.

Foto: NRK

Også ordføraren i Eid, Sonja Edvardsen, er overraska over forslaget.

– Slik eg ser det, så er dette er ei nedlegging av lokalsjukehusa. Realiteten er at dei legg opp til eit sjukehus i Sogn og Fjordane sjølv om vi skulle få to lokalmedisinske sjukehus i Lærdal og Eid.

- Bruker samhandlingsreforma

Ho meiner dei bruker samhandlingsreforma til å leggje ned to lokalsjukehus trass i det som står i regjeringserklæringa om at ingen sjukehus skal leggjast ned i samband med omstillingane.

– Eg er skuffa og svært uroa for sjukehuset på Eid og dei tilsette.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.