Kraftig auke i daglegvarebutikkar

Med Rema 1000 sin nyetablering på Øyrane i Førde, har fylket sin største tettstad no 13 daglegvarebutikkar, det skriv avisa Firda. Dei siste femten åra har det vore ein kraftig auke i talet på slike forretningar, og Førde har no langt fleire butikkar enn det folketalet i kommunen skulle tilseie. Administrerande direktør i Coop Vest, Geir Espe, seier til avisa at konkurranse skjerpar butikkane, men at det no byrjar å bli nok butikkar i Førde.