NRK Meny
Normal

Kostar Helse Førde ti mill. i året

Yngre Legers Forening i fylket går ut mot statsråd Heidi Grande Røys (SV) etter at ho greip inn for å berge lokalsjukehuset i Florø.

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Statsåd Heidi Grande Røys (SV) får kritikk for å stogge salet av sjukehuset i Florø.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Då Helse Førde ville selje sjukehusbygget i Florø for å bøte på stram økonomi, ringde Grande Røys sporenstreks til helseministeren og fekk stogga salet i heimkommunen hennar.

Fylkesleiaren i Yngre Legers Forening, Thomas Birkenes, meiner det er kritikkverdig av ministeren å overprøve styret i Helse Førde.

- Dette resulterer i ein ekstrautgift kvart år på ti millionar kroner for Helse Førde, som vil gå utover pasientbehandlinga. Dette er pengar som må sparast inn på andre område, seier han.

- Eg reagerer på at vi har ein statsråd, som eigentleg ikkje er helserelatert, som går inn og stoggar salet av nærsjukehusbygget i Florø. Mot det som er bestemt av styret i Helse Førde, legg Birkenes til.

Sjølv tek Grande Røys kritikken med knusande ro, og tykkjer det er rart om det er legeforeininga sin politikk å forsvare at bygget ikkje vart seld til Flora kommune, som ville halde fram med å drive helsetenester i bygget.

Flora ville kjøpe bygget for ein symbolsk sum. Helse Førde kunne med det tapt 30 millionar kroner, samanlikna med sal til andre.

- Det er meiningslaust å selje sjukehusbygg til private aktørar, all den tid vi treng sjukehusbygget til å levere helsetjenester til innbyggjarar i Sogn og Fjordane. Det er meiningslaust i seg sjølv. Det ville også bryte med den regjeringsplattforma som vi har og som seier at ingen sjukehus skal byggjast ned, seier Grande Røys.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.