NRK Meny

Konsesjon til vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Bremangerlandet Vindpark AS konsesjon til bygging og drift av Bremangerlandet vindkraftverk i Bremanger kommune. Kraftproduksjonen vil vera på 80 MW, noko som svarar til årsforbruket til om lag 12.500 hushaldningar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.