Konsesjon til vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Bremangerlandet Vindpark AS konsesjon til bygging og drift av Bremangerlandet vindkraftverk i Bremanger kommune. Kraftproduksjonen vil vera på 80 MW, noko som svarar til årsforbruket til om lag 12.500 hushaldningar.