Kongens fortenestemedalje

John Beinnes vart tildelt Kongens fortenestemedalje under Stryn Turn- og Idrettslag sitt årsmøte 29. mars. Grunngjevinga for søknaden er Beinnes sitt samfunnsengasjement i det offentlege, kulturelle og frivillige arbeidet i Stryn kommune, mellom anna for barn og ungdom i Stryn Turn og Idrettslag. Han blir skildra som eit framifrå førebilete.

Vegopning på Bergum i Førde kommune