NRK Meny
Normal

Han fekk klar beskjed frå fylkesordføraren

Leiar i Kommunalkomiteen, Helge André Njåstad (Frp), vart i klare ordelag orientert om kva det nye inntektssystemet får å seie for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Helge André Njåstad

LEIAR: Helge André Njåstad fekk klar beskjed frå Sogn og Fjordane om kva kutta får å seie for tilbodsnivået i fylket.

Foto: Eldgrim Fossheim / NRK

Sogn og Fjordane fylkeskommune får 234 millionar kroner mindre i inntekter om fem år om regjeringa får gjennomslag for sitt nye inntektssystem for fylkeskommunane.

Ord som «rasering» er av fylkesordførar Åshild Kjelsnes (Ap) nytta for å skildre kutta fylkespolitikarane då må gjere i tenestetilbodet.

– Eg vil ikkje bruke ordet som rasere for sjølv om dette blir sluttresultatet så vil Sogn og Fjordane vere blant topp tre fylka i Norge i inntekter per innbyggjar, seier leiar av Kommunalkomiteen, Helge André Njåstad (Frp).

Vil unngå rettssaker

Måndag kveld deltok Njåstad, fylkesordføraren, samt representantar frå KS, Fylkesmannen og regjeringspartia på eit ope møte i regi av Sogn og Fjordane Frp.

Åshild Kjelsnes

IKKJE NØGD: Fylkesordførar Åshild Kjelsnes meiner det er umogleg å gjennomføre kutta som må til for å spare 234 millionar kroner. – Det vil bli så dramatisk at eg vil sjå den som kan stå oppreist å seie at «dette fiksar vi», seier ho.

Foto: Guro Kvalnes / NRK

Her fekk komitéleiaren i klartekst høyre kor ille tenestetilbodet vil bli dersom fylkeskommunen må gjennomføre kutta.

– Det eg har sagt både i komiteen og no til komiteleiaren, så må vi gå igjennom alt vi har av arbeidsavtalar, anbodsavtalar, vedlikehaldsavtalar for å sjå kor fort vi kan avslutte slike utan å hamne i rettssak, seier fylkesordførar Kjelsnes.

Naboar i harnisk

Kostnadane må reduserast innan båtruter, bussrute og vegvedlikehald. I Oppland og Buskerud har det vakt sterke reaksjonar at ein ynskjer å vinterstengje Hol - Aurland og Årdal - Tyin .

– Det er difor eg seier «rasere» for at ein skal forstå alvoret om det blir som det ligg føre. Eg har kollegaer i Buskerud og Oppland som er i harnisk fordi vi vurderer å vinterstengje to fjellovergangar. Dei tykkjer det er dramatisk, men i det store biletet er dette små tiltak mot kva som kan bli kvardagen, seier Kjelsnes.

Vil framleis få mykje

At komitéleiaren presiserte at Sogn og Fjordane vil få vesentleg meir pengar enn naboane i nord og sør, var knapt nok ei mager trøyst for fylkesordføraren.

– Eg merkar meg at det blir ein slik forsvarssetting. Han seier ingenting om det utgiftsnivået som denne fylkeskommunen også har i høve til det at vi har lagt høgt på utgiftene fordi vi har hatt gode tenester. Det ynskjer vi å halde fram med, seier ho.

Men Njåstad vedgjekk at Sogn og Fjordane har spesielle utfordringar, og at det vil bli ein stor overgang å gå frå dagens inntekter til dei inntekter som er skissert i kommuneproposisjonen.

Ser på kompensasjon

Difor ynskjer komiteen å sjå på ein tapskompensasjon.

LES OGSÅ: Sogn og Fjordane fylkeskommune vi ha kompensasjon for inntektskutt

– Vi ser jo at ein taper pengar, så å sjå på ein kompensasjon for å kompensere tapet i ein overgangsperiode er noko vi vil sjå på og vurdere. Regjeringa føreslått å bruke 95 millioner kroner på å kompensere blant anna Sogn og Fjordane som taper mest, seier han og legg til at både omfang og innretning er noko komiteen vil sjå på til dei skal avgje innstilling 12. juni.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.