Kollisjon på Hemsedalsfjellet

Det har vore ei trafikkulukke på riksveg 52 over Hemsedalsfjellet, og vegen er no stengd i begge retningar. Ein personbil har kollidert med eit vogntog, men ingen av dei involverte er skadde. Operasjonsleiar i politiet Trond Hatlenes seier at ulukka kan kome brått på før køyretøya er fjerna, og det er difor vegen er stengd. Han fortel elles at det er glatt over fjellet.

Kollisjon på Hemsedalsfjellet
Foto: Jan Christian Jerving