Kollisjon i Florø sentrum

Ingen personar kom til skade då to bilar kolliderte i Markegata i Florø ved 18.30-tida fredag kveld.

Ulukka skjedde då ein bil skulle svinga av til høgre. For å unngå kollisjon, svingte den bakerste bilen ut i vegen. Då kolliderte den i staden med ein møtande bil.

Bilane fekk berre mindre materielle skader.

Sjåførane melde sjølve frå til politiet.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.