Kokke-opprør mot oppdrett

Før helga trekte 14 av 17 av kokkane på det islandske kokkelandslaget i protest mot ein sponsoravtale med eit oppdrettsselskap. Det skriv Dagens Næringsliv. Det norske oppdrettskonsernet Salmar er største aksjonær i oppdrettselskapet.