NRK Meny

Knalltal frå Hydro

Hydro presenterer i dag eit resultat for fjerde kvartal på 1,8 milliardar i pluss før skatt. Høgare aluminiumsprisar er årsaka til det knallsterke resultatet. Hydro forventar ein vekst i den globale etterspurnaden etter aluminium på tre til fem prosent i 2017. Resultata for aluminiumsverka i Høyanger og Årdal blir lagt fram klokka 11 i føremiddag.