NRK Meny

Knaken får fritak frå eigedomsskatt

Christoffer Knagenhjelm på Hovudgarden i Kaupanger vil ikkje opne kafeen Knaken, sjølv om dei no får fritak frå eigedomsskatt til kommunen. – Kafédrifta blir ikkje starta igjen, men det gir eit løft for andre ting som kan gagne lokalsamfunnet, seier Knagenhjelm til NRK. Det var Porten som først omtalte saka.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.