Klarsignal for Haukaa-utbygging

Eit fleirtal i fylkesutvalet seier ja til bygging av Haukaa kreftverk i Flora.

Brudesløret
Foto: Ottar Starheim / NRK

Utvalet stiller visse vilkår for utbygginga. Dei krev blant anna at fossen Brudesløret framleis må vere eit viktig element i landskapet. Dei krev også at krafta vert ført fram til eksisterande linenett via jordkabel.

Sjå Vil behalde Brudesløret

SV og Venstre gjekk imot utbyggjinga. Det er NVE som avgjer saka til slutt.