Fylkesleiaren har trøbla med å stille liste i heimkommunen

Lars Svein Drabløs slit på heimebane med å få folk til å stå på lista til Eid Frp.

Lars-Svein Drabløs

MÅ TA TAK: Det nye styret i Frp i Sogn og Fjordane må jobbe betre med rekrutterings, konstaterer fylkesleiar Lars Svein Drabløs.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Vi slit som alle andre parti. Det er ikkje enkelt å få folk til å engasjere seg, seier fylkesleiar Lars Svein Drabløs.

Regjeringspartiet Frp stiller lister i berre 10 kommunar i Sogn og Fjordane, mot 13 ved førre val.

Akkurat nok

No klarar heimkommunen til fylkesleiaren så vidt å kome i mål med nok listekandidatar.

– No har det vore ein del bråk i vår og det har heller ikkje vore veldig positivt for å verve folk til å stå på lista, seier Drabløs.

Årsaka til at 4 av 12 kandidatar har trekt seg frå lista er mellom anna jobbsituasjonen, får NRK opplyst. Med ei liste på 8 personar er dei ein frå minstekravet på 7.

– Eg vil ikkje seie det er så dramatisk at vi slit med å stille liste. Vi klarer å stille ei liste. Vi har hatt sju til åtte namn på lista heile tida, så det er ikkje nytt.

– Viser problemet

Redaktør Tormod Flatebø i Fjordabladet meiner det er uheldig at partiet fører opp kandidatar som sidan trekker seg.

Tormod Flatebø viser fram den nye nettsida til Fjordabladet

VISER PROBLEMET: Oppslutnaden om dei partia Venstre og Senterpartiet viser problemet for Frp, meiner Tormod Flatebø.

Foto: Asgeir Reksnes / NRK

Partiet Høgre stiller med 23 listekandidatar, Senterpartiet og Venstre 35 og Ap si liste tel 26 kandidatar.

– Det kan ikkje bety noko anna når folk ikkje vil stille på lista deira at dei ikkje er fornøgde med politikken. At Venstre klarer å fylle med så mange namn utan at det er noko spesielt og det same for Senterpartiet seier vel noko om styreforholdet, seier Flatabø.

Fylkesleiaren i Frp meiner dei må byrje arbeidet med å rekruttere tidlegare.

– Eg skulle ønskt vi hadde gjort ein betre jobb med å rekruttere fleire folk i heile fylket. Det er ein jobb det nye styret vil ta fatt på, seier Drabløs.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.