Klagestorm etter erstatningsoppgjer

Rasande grunneigarar i Undredal krev at erstatningsoppgjeret etter etableringa av Nærøyfjorden landskapsvernområde blir teke opp igjen. Det melder Bergens Tidende. Fleire grunneigarar har fått store summar i erstatning, medan andre ikkje har fått erstatning i det heile. Grunneigar Leif Inge Underdal seier informasjonen om ordninga har vore for dårleg, og har fått med seg heile bygda når dei krev at erstatninga blir vurdert på nytt. Fagdirektør Arnt Hegstad i Miljødirektoratet seier til avisa at grunneigarane kan fremje ei oppfriskingssak, men at det ikkje nødvendigvis når fram.