Klagar Statkraft til Fylkesmannen

Høyanger jakt- og fiskelag klagar Statkraft inn for Miljødirektoratet og Fylkesmannen. Bakgrunnen er kraftgiganten si avgjerd om å legge ned klekkeridrifta i Daleelva, skriv Firda. Årleg blir fleire tusen yngel frå Klekkeriet sett ut i elva.