NRK Meny
Normal

Kjenner du att desse jentene?

I 1965 var fire jenter elevar i sløydklassen på Heimeyrkesskulen i Jølster. Dit reiste Dagsrevyen for å lage reportasje.

Dagsrevyen februar 1965. Piker går i sløydklassen ved Heimeyrkesskolen i Jølster.

SJÅ VIDEO: «4 piker går i sløydklassen ved Heimeyrkesskolen i Jølster». Veit du kven dei er? NB! Det er ikkje lyd på videoen.

«Piker i snekkerlære» blei innslaget frå februar i 1965 kalla. For det var nok ikkje heilt vanleg at jentene valde dette faget på den tida heller.

I NRK sitt rikhaldige arkiv finns det 30 sekund som viser dei fire jentene som stolte viste fram gjenstandane dei hadde skore ut i tre.

Veit du kven dei fire jentene er? Og blei nokre av dei snikkarar? Tips oss gjerne på sf@nrk.no.

Heimeyrkesskulen i Jølster fekk tidleg ord på seg for ein skule av høg kvalitet, og vart søkt av ungdom frå heile landet. Utgangspunktet for skulen var som i så mange andre bygder, dei mange snikkar- og saumkursa som vart haldne for gutar og jenter i mellomkrigstida.

Piker i snekkerlære

KAFFIKANNE: Denne kanna er laga i sløydklassen.

Foto: NRK

I Jølster utvikla dette seg til planar om ein fast skule, utarbeidde av Kristian Eikås og Johan O. Nedrebø. Skulen blei grunnlagt i 1949 og kommunal i 1949.

I 1992 blei skulen slått saman med Mo Jordbruksskule til Mo og Jølster vidaregåande skule. I 2013 vedtok fylkestinget å legge ned Mo og Jølster vidaregåande skule avdeling Vassenden.

Vassenden i 1961 med Heimeyrkesskulen

På dette flyfotoet av Vassenden frå 1961 ser vi Heimeyrkesskulen nærast. Foto: Fjellanger Widerøe. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Foto: Fjellanger Widerøe / © Fylkesarkivet
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.