NRK Meny
Normal

Katt gjekk rundt med to luftgeværkuler i hovudet

Dyrebeskyttelsen i Sogn og Fjordane fekk tysdag inn ein katt med tre luftgeværkuler i kroppen.

Skadeskoten katt

SKOTEN MED LUFTGEVÆR: Røntgenbiletet syner dei to luftgeværkulene katten hadde i hovudet.

Foto: Veterinærkontoret i Førde

– Det var ein familie som fann katten på Byrkjelo, seier Bettina Astor som er fylkesleiar Dyrebeskyttelsen.

Katten har vore til dyrlækjar i Førde, der det vart funne tre luftgeværkuler, to i hovudet, og eitt i eine foten. Såra var grodde, så mykje tyder på at katten har gått med kulene i kroppen lenge.

– Dette har vore smertefullt for katten, og den har og utvikla store infeksjonar i såra, seier Astor. Etter alt å døme hadde den kome til å dauda etter langvarige lidingar om den ikkje hadde blitt funnen og teken hand om i dag.

Melder saka til politiet

skadeskoten katt

STORE PLAGER: Katten har gått så lenge med skota i kroppen at såra er blitt betente.

Foto: Dyrebeskyttelsen

– Dette er ikkje anna enn ei grotesk handling mot eit forsvarslaust dyr, seier Astor.

Saman med Veterinærkontoret i Førde kjem ho onsdag til å melde saka til politiet.

– Vi veit ikkje kva som har skjedd med katten, men det vi veit det er at dette er skot frå eit luftgevær som overhovudet ikkje er eigna til å avlive dyr med.

Andre gong i år

Dette er andre gong i år at Dyrbeskyttelsen i fylket kjem bort i slike saker.

– Det er ein aukande tendens over heile landet, ei skremmande utvikling. Berre i vårt fylke er det under 10 månader sidan vi førre gong melde ei tilsvarande sak i samarbeid med Flora Dyreklinikk.

Ho ber folk vere merksame på slikt faktisk kan skje i eige nabolag, og vere flinke til å melde frå.

Skadeskoten katt

ETTERLYSER EIGAR: Katten var funnen på Byrkjelo og Dyrebeskyttelsen etterlyser eigaren.

Foto: Dyrebeskyttelsen

– Vi har alle hjelpeplikt. Dersom nokon har observert noko er vi særs interesserte i relevante opplysningar. Dyrebeskyttelsen etterlyser og eigar av katten, og ønskjer å rette ein takk til familien som tok katten med til Dyrebeskyttelsen, og dermed berga den.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.