Kan søke på medielinje i Sogndal

Skuleelevar får søke på medielinja i både Sogndal og Førde. Fylkesdirektøren ville fjerne medielinja i Sogndal, men hovudutvalet for opplæring bestemte i dag for lyse ut medielinje for førsteklasse begge stadar. Tredjeårselevane blir til hausten samla i Førde.