NRK Meny

Kan søke om kompensasjon

Kommunar som busette færre einslege mindreårige enn dei gjorde vedtak om for 2016 kan søke om kompensasjon for kommunen sine utgifter knytt til førebuingsarbeidet. Det melder Fylkesmannen på si nettside. Totalt har fylkeskommunen fått tildelt 407.900 og kommunar med over 5000 innbyggjarar kan søke om 16600 kroner. Mindre kommunar kan få 24400 kroner.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.