NRK Meny

Kan miste dei yngste borna

Det kan bli berre dei eldste borna som får lov til å komme tilbake til Holvik barnehage etter ombygginga. Det skriv Fjordenes Tidende. Innstillinga om korleis Holvik barnehage skal sjå ut i framtida skal vere klar i slutten av november. Men alt no er rådmannen klar på at talet plassar bør reduserast, då det i dag er ein overkapasitet.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.