NRK Meny
Normal

No kan han juble over millionstøtte frå fylket

Fylkesutvalet løyver 1,1 millionar kroner til EM i vektløfting i 2016. – Vi hadde håpa på litt meir, men dette er kjempegod støtte, jublar Stian Grimseth.

Stian Grimseth 3

TUNGE LØFT: Stian Grimseth og Tambarskjelvar fekk 400.000 kroner mindre enn dei søkte fylkeskommunen om til EM i vektløfting 2016.–No skal vi jobbe iherdig med å få på plass det resterande beløpet, seier Grimseth til NRK.no.

Foto: Tone Merete Lillesvangstu / NRK

Stian Grimseth står sjølv i spissen for meisterskapen som Tambarskjelvar skal arrangere i Naustdal 2. – 8. mai 2016.

På veg til Israel og møte med det europeiske forbundet, fekk den tidlegare vektløftaren gladmeldinga han hadde håpa på.

– 1,1 millionar kroner er veldig bra, og vi er nøgde og glade for det. No skal vi jobbe iherdig med å få på plass det resterande beløpet, seier han til NRK.no.

Åtte mot ei røyst

Heile arrangementet har ei kostnadsramme på vel sju millionar kroner, og vil samle 550 deltakarar frå 34 land. I tillegg har dei fått eit konkret tilbod om direktesending både i Norge og Europa.

Kostnadsbiten her er ein halv million kroner høgare enn dei først rekna med. Også Naustdal og Førde kommunar har sagt seg villige til å spleise på TV-avtalen, utan å vedta noko beløp.

Arrangørane søkte fylkeskommunen om 1,5 millionar kroner i støtte, men fekk 1,1 millionar kroner.

– Det er ein føresetnad at arrangørkommunane og næringslivet yter tilskot til TV-produksjonen, seier fylkespolitikarane som vedtok løyvinga med åtte mot ei røyst.

– No kjem vi i land

Fylkesutvalet legg også til at arrangøren ikkje kan rekne med anna fylkeskommunal støtte til investeringar i samband med arrangementet. Dei legg også til grunn at fylkeskommunal logo eller namn får ei merksemd som står i rimeleg forhold til den støtta som blir gjeven.

Den endelege løyvinga blir teken stilling til i budsjettet for 2015 og eventuelt 2016. Tilrådinga frå fylkesrådmannen var på ein halv million kroner.

– Med ei slik draghjelp skal vi klare å komme i land. Det er viktig å ha så god støtte frå fylket og fylkespolitikken, seier Grimseth.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.