NRK Meny

Kan gå utfordrande tider i møte

Tysdag morgon ligg Tore Storehaug frå KrF an til å sikre utjamningsmandatet frå Sogn og Fjordane. Skjer det kjem han uansett inn i ei svak stortingsgruppe. KrF har gjort eit dårleg val på landsplan, og skal inn i krevjande forhandlingar med regjeringspartia Høgre og FrP. Storehaug er tydeleg på at han går utfordrande tider i møte om han kjem inn. – Det er eit tungt ansvar, og eit ansvar eg er bevisst på, seier han til NRK.

Tore Storehaug, Kristeleg Folkeparti
Foto: Ådne Sandvik Dyrnesli / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.