NRK Meny

Kan felle åtte jervar

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar kan fellast under årets lisensjakt i region 1. Lisensjakta gjeld for heile Sogn og Fjordane. Jakttida er frå 10. september 2017 til 15. februar 2018. Nemnda vedtok også lisensjakt på tre ulvar i region 1 for perioden 1. oktober 2017 til 31. mars 2018.

Jerv
Foto: SNO-Aurland-rovviltseksjonen
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.