NRK Meny

Kan felle åtte jervar

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar kan fellast under årets lisensjakt i region 1. Lisensjakta gjeld for heile Sogn og Fjordane. Jakttida er frå 10. september 2017 til 15. februar 2018. Nemnda vedtok også lisensjakt på tre ulvar i region 1 for perioden 1. oktober 2017 til 31. mars 2018.

Jerv
Foto: SNO-Aurland-rovviltseksjonen
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.