NRK Meny

Kan bli nekta forsikring

Bur du på ein stad med høg risiko for naturskade kan du i framtida i verste fall bli nekta forsikring. – Forsikring skal dekke uføresette hendingar. Men om dei same stadene blir utsette for ekstremvêr gong etter gong, vil forsikringsbransjen meine at det ikkje er uføresett, seier fagsjef Mia Ebeltoft i finans Norge til Bergens Tidende.

Flaum i Nordfjord
Foto: Alf Vidar Snæland / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.