NRK Meny

Kan bli nekta forsikring

Bur du på ein stad med høg risiko for naturskade kan du i framtida i verste fall bli nekta forsikring. – Forsikring skal dekke uføresette hendingar. Men om dei same stadene blir utsette for ekstremvêr gong etter gong, vil forsikringsbransjen meine at det ikkje er uføresett, seier fagsjef Mia Ebeltoft i finans Norge til Bergens Tidende.

Flaum i Nordfjord
Foto: Alf Vidar Snæland / NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.