Kan bli freda

Fylkeskommunen varslar at dei vil starte arbeidet med freding av Singerheimen i Olden. – Singerheimen representerer store verdiar i lokalsamfunnnet, men også for nasjonen Noreg. Ei freding vil bidra til å sikre dei unike verdiane og formidle historia om Singer og Singerheimen til framtidig generasjonar, seier fylkeskonservator Eva Moberg i pressemeldinga. Les meir om Singerheimen her i saka under.