NRK Meny

Kan bli endestogg i Flåm

Hovudutvalet for samferdsle vil flytte endestoggen for Sognebåten til Flåm, skriv Sogn Avis. Politikarane gjekk mot tilrådinga til fylkesrådmannen som ville halde fast på Sogndal som endestogg for båten mellom Bergen og Sogn. Saka skal til endeleg handsaming i fylkestinget i desember.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.