NRK Meny
Normal

Kan bli dyrt for stiftingar utan årsrekneskap

Rekneskapsregisteret i Brønnøysund manglar 395 årsrekneskap frå Sogn og Fjordane. Det er dobbelt så mange som i fjor.

Lotteri- og stiftelsestilsynet
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Hovudårsaka er at mange stiftingar ikkje har fått med seg at dei skal sende årsrekneskapen sin til Brønnøysund. Det kan koste dei dyrt.

Telefonen til seniorrådgivar Tom Plünnecke i Stiftelsestilsynet har kimt seg varm dei siste vekene. Mange stiftingar har fått eit uventa purregebyr frå Rekneskapsregisteret i Brønnøysund, og treng rettleiing frå Plünnecke.

- Dei er ganske stressa over situasjonen med personlege gebyr som kjem. Og det kan opplevast vanskeleg, seier han,

Nye reglar frå 2005

Regelverket vart endra i 2005. Men det er først i år at Rekneskapsregisteret har sendt ut purregebyr til dei som ikkje held fristen.

1. september mangla 395 årsrekneskap frå Sogn og Fjordane. Det er meir enn dobbelt så mange som i fjor. Og det er stiftingane som utgjer den største auken.

Konsekvensen er at det kostar, for purregebyra kan komme opp i 44.000 kroner totalt, fortel avdelingsdirektør Ketil Ingebrigtsen ved Brønnøysundregistra.

- Har vi ikkje motteke årsrekneskapen etter ein viss tid, vil vi sende saken til tingretten for vidare forfølging. Og det fører ofte til tvangsoppløysing, seier han.

- God nok informasjon

Totalt manglar Rekneskapsregisteret over 23.000 årsrekneskap. Men både Rekneskapsregisteret og Stiftelsestilsynet meiner at informasjonen frå dei har vore god nok. Plünnecke i Stiftelsestilsynet peikar på at stiftingane sjølve har ansvar for å gjere seg kjend med nye reglar.

- Reglane har vore ei stund. Når man går inn i drifta av ei verksemd, anten det er eit aksjeselskap eller ei stifting, må man jo sette seg inn i det regelverket som gjeld på området, seier han.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.