NRK Meny

Kan bli basekutt i Florø

Vestbase vil no ha ein gjennomgang av basen i Florø. Dårlege tider gjer at selskapet i dag varslar nye oppseiingar i Kristiansund frå 1. september. Mellom 35 og 40 stillingar innan logistikk vert råka. Årsaka er at det er mindre aktivitet i oljenæringa. Administrerande direktør i Vestbase, Alf Dahl, utelukkar ikkje at det kan bli snakk om oppseiingar også i Florø.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.