Kampen om Sunnfjord-makta

Rett etter brot i samtalane mellom Senterpartiet og Arbeidarpartiet, gjekk Sp inn i nye møte, men denne gongen med Høgre. Partia prøver å bli samde om kven som skal styre nye Sunnfjord kommune.