Kampen mot forsuring hastar

Kampen mot forsuring av hava hastar. Det er den klare meldinga etter at Vestlandsforsking har ferdigstilt eit forskingsprosjektet. – Vi er allereie farleg nær grensa for det fleire organismar kan tole, seier forskingsleiar Halvor Dannevig. Det vil vere lokale variasjonar i kva påverknad slik forsuring vil ha, men Dannevig seier at forsuring endrar vilkåra for livet i hava. Forsuring kan mellom anna drepe artar som torsken langs kysten vår lever av.

Polypper