NRK Meny
Normal

Kamp om skuleelevane

Kampen om avgangselevane frå ungdomsskulen i Sogn og Fjordane blir stadig tøffare.

Flora ungdomsskule
Foto: NRK

Vidaregåande skular i fylket reklamerer med frukostservering og ein fast heimedag i veka for å lokke elevane til sin skule.

Ungdomskuleelevane må bestemme seg innan 1. mars for kva skule dei skal velje. Sjølv om skulane i fylket samarbeider om skuletilbodet, er det òg viktig for skulane at elevane vel nettopp dei.

Marknadsføring

Rektor Grete Øren ved Hafstad Vidaregåande skule i Førde meiner det er ein viss konkurranse om elevane. Dei har difor lagt meir vekt på marknadsføring i år enn tidlegare.

- Vi har ikkje vore så flinke til å fortelje om Hafstad tidlegare, så i år har vi gjort ein betre innsats, seier Øren.

Høyanger vidaregåande skule har 183 elevar. Her er kampen stor for å få nok elevar til skuleåret byrjar. Og rektor Ottar Hjetland meiner det rådar ingen tvil om at det er hard konkurranse mellom skulane.

- Det er lagt opp til konkurranse mellom skulane i og med at vi har fritt skuleval i fylket, seier Hjetland. Han meiner dei har ein fordel i sin eigen region ved at elevane får bu heime. 

Høyanger er pressa

Høyanger vidaregåande er avhengig av nok elevar for i det heile å overleve. Ottar Hjetland meiner fleire skular kan komme til å slite dersom tendensane til sentralisering held fram.

- Vi er pressa på tilgang på nok elevar. Fleire elevar som naturleg burde gått i Høyanger, blir lokka til å gå på andre skular av ulike grunnar. Nokre vel andre skular fordi dei vil gå på linjer som vi ikkje har, medan andre vel å reise til større plassar fordi slike stader har eit drag på ungdom. 

For å lokke til seg nye elevar, har den vidaregåande skulen i Høyanger sett i gang fleire tiltak. Hybelhus og ei særskilt ordning for heimreise er nokre av tiltaka.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.