Kalvåg vert typisk turiststad

Kalvåg i Bremanger kommune har fått status som typisk turiststad av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Dette gjeld frå perioden 1. juni til 31. august kvart år. Det gjer at Kalvåg er unnateke reglane om at butikkane ikkje får lov til å halde ope på heilagdagar