NRK Meny

Kaistrid til forliksrådet

Ein årelang strid om kven som har bruksrett til kaien på Tufto i Aurland hamnar no i foliksrådet. Aurland kommune meiner avtalen som i si tid vart inngått med grunneigaren på Tufto må tolkast til at kaien er kommunal eigedom, og dermed kan nyttast av allmenta, skriv Sogn Avis. Dagens grunneigar, Olav Stalheim, meiner på si side at han er i sin fulle rett til å stengje kaien for allment bruk.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.