NRK Meny

Justerer opp løna til Følling

Fylkesordførar Jenny Følling vil frå nyttår ha ei samla godtgjersle på litt over 1,1 millionar kroner, det skriv Sogn Avis. Både den faste godtgjersla og møtegodtgjersla til dei folkevalde i fylkeskommunen blir justert opp, og justeringa skal ifølgje avisa vere i tråd med årslønsveksten i kommunane.

Jenny Følling
Foto: Aleksander Åsnes / NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.