NRK Meny

Justerer opp løna til Følling

Fylkesordførar Jenny Følling vil frå nyttår ha ei samla godtgjersle på litt over 1,1 millionar kroner, det skriv Sogn Avis. Både den faste godtgjersla og møtegodtgjersla til dei folkevalde i fylkeskommunen blir justert opp, og justeringa skal ifølgje avisa vere i tråd med årslønsveksten i kommunane.

Jenny Følling
Foto: Aleksander Åsnes / NRK