Jølster går for Indre Sunnfjord

Jølster kommunestyre vedtok i går med 21 mot 4 røyster at namnet på den nye storkommunen i Sunnfjord bør vere Indre Sunnfjord. Dei har også valt kommunen sine representantar i fellesnemnda som skal jobbe fram avtalen. Desse er Oddmund Klakegg og Reidun Støfring (Sp), Jakob Sandal (SV) og Anders Sægrov (H)