NRK Meny

Jølster går for Indre Sunnfjord

Jølster kommunestyre vedtok i går med 21 mot 4 røyster at namnet på den nye storkommunen i Sunnfjord bør vere Indre Sunnfjord. Dei har også valt kommunen sine representantar i fellesnemnda som skal jobbe fram avtalen. Desse er Oddmund Klakegg og Reidun Støfring (Sp), Jakob Sandal (SV) og Anders Sægrov (H)

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.