NRK Meny
Normal

Tidlegare ordførar vil stogge lokalmedisinsk senter i heimbygda

Næringslivsmannen og tidlegare ordførar i Sogndal, Kåre Lerum, prøvar å stoppe planane om lokalmedisinsk senter i heimbygda.

Kåre Lerum

VIL STOGGE: Kåre Lerum meiner det lokalmedisinske senteret Sogndal jobbar for i kommunen ikkje vil bli godt nok.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

I ein epost ber Kåre Lerum fylkesleiaren i Høgre, Arve Mjømen, ta saka opp med helseministeren slik at det planlagde senteret ikkje får statsstøtte.

Sjølv om dei fleste kommunane nå vil samarbeida om eit lokalmedisinsk senter i Lærdal, er det likevel viktig med meir informasjon til folket i Sogn, - serleg i Sogndal, der eit fleirtal i kommunestyret saboterer Sogn LMS. Det er viktig at regelen om at eit lokalmedisinsk senter skal tena 25.-30.000 innbyggjarar står ved lag. Og at miniløysingar som ein prøver seg på i Sogndal IKKJE får noko form for statsstøtte.

Kåre Lerum i e-post
Jarle Aarvoll

RASAR: Ordførar i Sogndal, Jarle Aarvoll (Ap), er lite nøgd med eposten Kåre Lerum har sendt fylkesleiaren i Høgre.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Ordførar i Sogndal, Jarle Aarvoll (Ap), har ingen sans for det Lerum har gjort:

– Det er med forundring eg registrerer at ein ber regjeringa gå imot eit fleirtalsvedtak i ein kommune, som er lovleg fatta og som er jobba etter, rasar han.

Dragkamp

Det har i lengre tid vore ein dragkamp om Sogndal skal ta del i det lokalmedisinske sentrert i Lærdal eller ikkje. Det enda til slutta med at kommunestyrefleirtalet i Sogndal med Arbeidarpartiet i spissen gjekk inn for eit eige lokalmedisinsk senter.

Dette har derimot ikkje den tidlegare Høgre-ordføraren i bygda, Lerum, noko sans for.

– Sogndal saboterer det lokalmedisinske senteret i Lærdal, skriv han mellom anna i eposten til Mjømen.

– Ingen statsstøtte

Vidare ber han Mjømen om å invitere helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H) til Sogndal for å informere han om saka.

– Det er viktig at regelen om eit lokalmedisinsk senter skal tene 25.000-30.000 innbyggjarar står ved lag. Og at miniløysingar som ein prøver seg på i Sogndal, ikkje får noko form for statsstøtte, heiter det i eposten.

Lerum avviser at han gjennom mailen til Mjømen har vore illojal mot kommunstyrefleirtalet i heimbygda.

Avviser kritikken

– Det vi får i Sogndal blir uansett eit minisenter som etter mitt syn ikkje er godt nok. Med Lærdal sjukehus som base, blir det kanskje landets beste lokalmedisinske senter, seier Lerum.

– Det går ikkje an å strupe, og ikkje gje støtte til ein kommune, for å byggje ut helseteneste i sin kommune. Vi skal byggje nytt helse- og omsorgssenter, sjukeheimsplassar, omsorgsplassar, vi skal samlokalisere. Slik eg ser det, fell det på si eiga urimelegheit, svarar Aarvoll.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.