Jerv no også i Sunnfjord

Det er ikkje overraskande at det no blir observert jerv i Sunnfjord. Det seier rovviltkontakt Ingolv Folven.

I vinter blei ein jerv tatt i ei revesaks ved Gjøsetvatnet i området mellom Gaular og Førde.

Folven seier det ikkje er uvanleg at einslege jervar kan streife over store område.

Folven meiner det ikkje usansynleg at det fakstisk var jerv som vart observert også i Svelgen og Ålfoten i Bemanger i fjor.